Norsk

Kjære Metalldetektor Kollegaer.

iSmartDetect for IOS, Iphone og IPad, er ferdig og klar for deg. (Android forventes klar i løpet av juni måned).
Her har du en APP som gjør mange ting hundrede gange enklere.

Med kun få innstillinger, er du klar til systematisere dine funn og de plasser du søker på.
GPS koordinater er laget og tilpasset for flere land..

Dine initialer kan skrives i “Settings” og blir så printet på dine bilder og en teller gjør at ditt første bilde blir nr.1, neste bilde nr.2, osv.osv., selv om de er laget i hvert sitt prosjekt.

Du vil elske våres ZOOM. Det er slutt på uskarpe bilder og at man ofte tar et hav av bilder for å få skarpheten. ZOOM og Retake gjør det mye enklere. Baret hold litt avstand med din mobil, ta bildet og bruk ZOOM. Det virker og er super enkelt.

Det er slutt på at dine funnbilder blander seg med alle dine familiefoto, app’en lager nemlig album for album etterhvert som du oppretter prosjekter, disse kan du selv navngi etter de plasser du søker på.

Hvis du glemmer eller velger feil prosjekt (søkeplass), vil GPS’en advare deg hvis du er mer enn 500 meter fra et tidligere prosjekt.
Navngi dine funn ved å bruke ”Predefined Stamp Texts”. Du kan printe navn på funn så vel som prosjektnavn, det er helt opp til deg hvordan dine bilder skal se ut.

Det er 3 innstillinger i “Settings”, bl.a. gjem original bilde og Stamp prosjekt navn. Du kan også slå av GPS hvis du vil ta funnbilder til et projekt, hjemme.
Navngivning (funnets navn) via PREDTEXT og scroll, som huskes ved neste bilde, så har du allerede samme funn-navn klar uten å måtte velge det (dette vil enkelte ganger spare deg for tid).
Dato og tid, forsikre deg om at du aldri er i tvil om funnets stand og tidspunkt. (On site photo)

Waypoints og din spredning og markering av funn kan straks ses på google map.

Waypoints kan kategoriseres i 9 forskjellige grupper. Du kan selv bestemme om du vil bruke waypoints definert som tidsperioder eller kanskje metaller, funntyper, navn på finner, el.lign.
Waypoints printes ikke på bildene og starter alltid med X og den gule waypoints fargen. Du kan selv navngi dine waypoints under “Waypoints Markers”.

Det er Email muligheter flere steder i appen. -Kanskje du har avtale med grunneier om å maile litt bilder av funn på hans jorde?. Dette er super enkelt, du har mulighet for å taste inn flere ulike mailadresser, som så automatisk står som mail mottaker. Dette gjøres f.eks. gjøres enkelt ved at du trykker email-symbolet før du lukker bildet.

Du kan under “Map and Photos” (Files Option) se alle dine prosjekter, mark for mark.

Du kan åpne et prosjekt og se spredningen av funn på kart, gå videre og se dine filer, og hvis du i tillegg har betalt for server, vil du også se dine bilder her (uten server er dine bilder i mobiltelefonens album, selvfølgelig album for album, synkront med dine prosjekter.)

Du kan sende en CSV fil (f.eks. mail som ender som EXCEL ark), den kan du selv bruke eller benytte hvis du skal innlevere noen funn til FA eller
museet. Ved å sende CSV på mail til egen pc, kan du ved behov, rette i excel arket, hvis det er nødvendig.

Du kan også maile KML fil hvis du vil arbeide med alle dine waypoints på Google Earth eller lign. Igjen sendes mailen til egen PC hvor du kan arbeide med Google Earth.
Du kan også sende en mail med et PDF MAP, som er et PDF bilde av ditt googlemap kart, med waypoints og markerte funn/spredning. Super enkelt når man vil printe kartet ut via egen PC.
Kjøp av SERVER koster litt pr.mdr. / de første 3 mdr. er gratis, så du kan teste det.

Ved å bruke server åpner det seg noen ekstra muligheter. Sign up eller bruk Facebook / Google log in. Skulle du også være uheldig å miste mobilen eller få ny mobil, vil du via server få alle dine data gjenetablert.

Du kan også logge inn med flere mobiler / IPad på samme email konto og arbeide på tvers av enheter. Noen har Iphone / IPad, andre Android / Tablet / IPad. (Hvis din enhet kan hente iSmartDetct fra App eller Google store, kan du arbeide på tvers av flere enheter.)

Du kan bruke ubegrenset antall email adresser til log in, som gir full frihet til f.eks. å bruke “en” email adresse som KUN er til dine egne funn, en annen email adresse som en ny konto, f.eks når du søker sammen med din søkekompis og en tredje mulighet, hvis du vil dele med grunneier, FA, museet eller annet. Hver av dine emailer får sin egen unike konto. (Facebookkonto 1, Google konto 2, email med passord konto 3, osv osv.,

Vær oppmerksom, noen har samme epost adresse på facebook og på google så vel som på privatmail, som av den grunn ikke gir flere kontoer å bruke.( Løsningen vil da være å lage deg flere epost adresser og evt.bruke dem.)

Server gir deg også dine bilder under ”MAP and PHOTOS”, hvor du nå kan maile et eller flere bilder, downloade fra enhet til enhet og bruke ditt google map kort for å se ditt funnbilde via dine waypoints, også med zoom photo.

Nylig har vi laget MULTIUSER tool som noe helt unikt.

Multiuser er genialt når man er to eller kanskje flere i en gruppe som detekter (søker) sammen. Nå kan du opprette en epostkonto til felles bruk og alle deres funn samles nå i samme konto. Alle som er innlogget, kan se deres felles sprednings mønster, se alle deres funnbilder, felles EXCL ark, alt er klonet og kan ses. Appen har en synkronisering som gjør at filer og data og bilder, løpende holdes synkronisert.

Initialene viser hvem som har gjort funnet og tatt bildet. ”Download” gjør også at du kan hente andres bilder i dine album.

”Multiuser” er også et supert verktøy til mindre detektortreff. En sikkerhets kode gjør at sletting av et prosjekt ikke kan gjøres av andre enheter. (Som en ekstra sikkerhet lagres alltid bildene i mobiltelefonens egne album).

Arrangør av et treff kan forberede og lage prosjektnavn (område/plass) i forkant av treffet og kan videre gjøre klart for å navngi funntyper. I takt med at deltagernes funn og funnbilder registreres, kan alle følge med på hva som skjer ved treffet. Felles excel ark, som kan redigeres på egen pc, hjelper arrangør med de innleveringspliktige funn.

Det eneste hver bruker trenger å gjøre, er å lage sine initialer og stille inn GPS koordinatsystem.

iSmartDetect inneholder ikke SPORLOG, og vil heller ikke få det. Sporlog bruker mye strøm hvis den skal være noenlunde nøyaktig. Vi anbefaler at det benyttes håndholdt GPS i tillegg. Via Google Earth eller liknende, kan du sammenkoble dine waypoints og evt. Sporlogg.

Alle GPS og funndata er kryptert på serveren som vi benytter, Google Firebase.
Fremtid!

Vi har allerede noen spennende tiltak på gang, som vil bli tilbudt gratis til dere som har kjøpt iSmartDetect etterhvert som de blir ferdig. Nye updates vil skje fortløpende.
Siste nye tilføyelse er at du nå kan kombinere dine prosjekter, -så en by eller et område med flere prosjekter kan nå kombineres, og du kan se den samlede spredning av flere av dine prosjekter på en av dine kontoer.